Training expert Poszukujesz szkoleń i rozwiązań które poprawią efektywność Twoich pracowników i podniosą zysk? Nie wiesz jak poradzić sobie z wciąż rosnącymi kosztami pracy? Zysk Twojej firmy nie jest satysfakcjonujący?

Dowiedz się co możemy zrobić dla Twojej firmy aby zwiększyć jej efektywność.

Szkolenia

Jedyne takie szkolenia, które koncentrują się na poprawie efektywności i zysku Twojej firmy.

Doradztwo

Przeprowadź audyt i dowiedz się jakie usprawnienia wprowadzić by zwiększyć potencjał Twojej firmy.

Projekty organizacyjne

Skutecznie kontroluj swoją organizację dzięki nowoczesnym rozwiązaniom LEAN, ERP i controllingu.

W jaki sposób działamy?

Dlaczego warto wybrać współpracę z Training Expert?

Dysponujemy unikalną metodologią, która umożliwia nam tworzenie kompleksowych, skutecznych i efektywnych rozwiązań wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwach oraz organizacjach non profit. Na metodologię składają się rozwiązania organizacyjne związane z optymalizacją działalności firm oraz szkolenia.

Potrafimy opracować dla każdego klienta (firmy, przedsiębiorstwa, organizacji non profit) unikalny model zarządzania. Model, który umożliwi każdej organizacji osiąganie najwyższej skuteczności, efektywności oraz produktywności pracowników.

Na stworzenie modelu zarządzania składa się wiele elementów. Od biznes planu, przez strategię, optymalizację procesów wewnętrznych, zarządzanie poprzez cele, systemów planowania i controllingu, systemów motywowania pracowników oraz wielu innych, których wdrożenie gwarantuje skuteczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem bądź organizacją.

Tu właśnie tkwi zasadnicza różnica i przewaga naszej metodologii nad konkurencją. Przewaga owa wynika z podejścia systemowego i połączenia wszystkich elementów organizacji w jedną spójną całość. W przedsiębiorstwach mamy do czynienia z myśleniem ukierunkowanym na optymalizację poszczególnych obszarów zarządzania czyli tzw. suboptymalizację. W skrócie polega ona na tym, że każdy menedżer dba jedynie o swój obszar zarządzania. To prowadzi do konfliktu interesów pomiędzy poszczególnymi działami np. sprzedażą i produkcją, produkcją i kontrolą jakości czy produkcją a magazynem. To tylko przykłady niektórych z konfliktów z którymi borykają się menedżerowi praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach. Innym przykładem suboptymalizacji może być sytuacja, w której ogranicza się koszty w jednym dziale, a tymczasem rosną lawinowo koszty całego przedsiębiorstwa. Przykładem może być ograniczenie kosztów związanych z rozwojem systemu kontroli jakości, co przyczynia się do spadku sprzedaży, utraty klientów i wysokich kosztów funkcjonowania całej firmy. Brak optymalizacji całości, czyli wszystkich obszarów funkcjonowania firmy prowadzi do niskiej efektywności całego przedsiębiorstwa, wysokich kosztów operacyjnych, niezadowolenia klientów i demotywacji pracowników. 

Ale dzięki Training Expert – naszej metodologii i rozwiązaniom potrafimy połączyć wszystkie obszary organizacji w jedną w pełni zintegrowaną całość! Całość w której konflikty są ograniczone do minimum, kadra jest zmotywowana, klienci są usatysfakcjonowani, a wszystkie działania ukierunkowane są na wzrost efektywności całej organizacji. 

Metodologia Training Expert wspiera nowoczesne rozwiązania związane z programem Industry 4.0. Nie tylko wspiera ale również wyznacza trendy związane z zarządzaniem, systemami planowania, nowoczesną motywacją oraz szkoleniami. 

Proponujemy od nawiązaniu kontaktu i przedstawienia obszaru usprawnień którymi Państwo jesteście najbardziej zainteresowani. 

To przygotowane specjalnie dla każdego klienta indywidualnie rozwiązania, które pozwalają na kompleksowe  podejście do problemu efektywności organizacji. System zarządzania umożliwi skuteczne planowanie i kontrolę wszystkich, najważniejszych z punktu widzenia efektywności organizacji, obszarów zarządzania. W połączeniu z programem rozwoju pracowników opartym o zarządzanie kompetencjami i szkolenia gwarantuje odczuwalne z punktu widzenia skuteczności i zysku rezultaty.

 

To systemy zarządzania ograniczone do pewnego obszaru zarządzania organizacją. Pozwalają na uzyskanie wzrostu skuteczności i efektywności w szybszym czasie niż kompleksowe systemy zarządzania. Szczególnie polecane w przypadku wdrażania programów naprawczych. PWE obejmują najczęściej następujące działania i obszary funkcjonalne firmy jakimi są:
Redukcja kosztów (Global Cost Reduction – GCR),
Sprzedaż,
Produkcja,
Zaopatrzenie i logistyka,
Badania i rozwój,
HR.

 

To program skierowany na obszar jakim jest rozwój zasobów ludzkich. W odróżnieniu od innych modeli kompetencji, Training Expert definiuje je zdecydowanie szerzej. Kompetencje to w tym rozumieniu zdolność pracownika do skutecznego działania na rzecz organizacji. Podejście takie poszerza definicję kompetencji ponad wiedzę i umiejętności włączając również predyspozycje i zdolności, aktualny poziom motywacji oraz efektywność umysłową. Na podstawie naszego doświadczenia rozszerzenie postrzegania kompetencji ponad standardowe rozumienie i wdrażanie systemów kompetencji opartych o to myślenie umożliwia w sposób dużo skuteczniejszy wpływać na efektywność pracownika w organizacji

 
 

To narzędzia, dzięki którym możliwe stanie się podniesienie efektywności pracowników poprzez skuteczną motywację. Systemy motywacyjne łączą ze sobą narzędzia pomiaru efektywności, wzmacniania satysfakcji, rozwoju kompetencji, kształtowania nawyków oraz wpływu na pobudzenie aktywność do działania. Dopiero uwzględnienie wszystkich powyższych elementów gwarantuje skuteczne zarządzanie motywacją w organizacji. 

 
 

To połączenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie efektywności szkoleń z wiedzą systemową. Uważamy, że szkolenia powinny być traktowane tak jak każda inna inwestycja. Takie podejście wymusza spojrzenie na szkolenia z punktu widzenia zysku lub oszczędności jakie generują dla organizacji. Zdajemy sobie sprawę również z ograniczeń jakie stawia sama organizacja w skutecznym wykorzystaniu zdobytej na szkoleniach wiedzy i umiejętności. Dlatego opracowaliśmy holistyczny model zarządzania szkoleniami, który z jednej strony umożliwia pomiar efektów, z drugiej zaś wpływa na ograniczenia, zwiększając tym samym zwrot z inwestycji jakimi są szkolenia.

 
 

Programy szkoleń zostały opracowane na podstawie najczęściej pojawiających się pytań ze strony naszych klientów. Na życzenie nasi konsultanci i trenerzy opracują dla Państwa dowolny program szkoleniowy i połączą z modelem wzrostu efektywności Waszej firmy. Obszary szkoleniowe dotyczą:
Komunikacji,
Psychologii,
Rozwoju osobistego,
Zarządzania,
HR,
Sprzedaży.

 

ROZWIJAJ KOMPETENCJE SWOICH PRACOWNIKÓW

SZKOLENIA

Przygotujemy dla Twojej firmy kompleksowe rozwiązania szkoleniowe zarówno w obszarach twardych jak i miękkich, których najważniejszym celem będzie poprawa efektywności i rentowności Twojego przedsiębiorstwa. Możesz również wybrać szkolenia z szerokiego wachlarza szkoleń otwartych, który przygotowaliśmy dla naszych klientów. 

ODKRYJ MOŻLIWE OBSZARY ROZWOJU SWOJEJ FIRMY

DORADZTWO I AUDYTY

Przeprowadź audyt zarządzania dzięki któremu dowiesz się jakie obszary Twojej firmy możesz usprawnić. Audyt składa się z badań ankietowych i wywiadów. Na ich podstawie definiujemy miejsca usprawnień oraz dopasowujemy odpowiednie metody zarządzania. Dzięki temu większość problemów organizacyjnych może zostać w sposób szybki i skuteczny wyeliminowana, a Twoja firma odzyska potencjał konkurencyjności.

ZWIĘKSZAJ EFEKTYWNOŚĆ SWOJEJ FIRMY

PROJEKTY ORGANIZACYJNE

Wdrażaj najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania gwarantujące Twojej firmie efektywność i rozwój. Na podstawie przygotowanego audytu pomożemy Ci stworzyć i wdrożyć skuteczną strategię rozwoju biznesu. Opracujemy odpowiednie metody i narzędzia wspierające utrzymanie najwyższej jakości i produktywności w firmie. Pomożemy przeszkolić, ukierunkować na cele i zmotywować pracowników aby skutecznie realizowali cele w oparciu o przygotowane założenia.  

Kto tworzy 

TRAIINING EXPERT 

Jesteśmy zespołem specjalistów różnych dziedzin związanych z profesjonalnym zarządzaniem. Inżynierów, psychologów, informatyków, menedżerów, specjalistów ds. zasobów ludzkich. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorstw i organizacji w uzyskiwaniu najwyższych standardów efektywności oraz produktywności pracowników.

Wykorzystujemy nowoczesne technologie IT, sprawdzone i skuteczne metody zarządzania, odkrycia neuropsychologii oraz własną metodologię celem tworzenia rozwiązań, które wspierają naszych klientów w osiąganiu najwyższych standardów.  Wykorzystujemy najnowsze trendy w zarządzaniu na czele z programem Industry 4.0.

Napisali o nas

"Training Expert dała się poznać jako firma profesjonalna i kompetentna", "Dlatego polecamy firmę Training Expert nie tylko spółdzielniom ale również innym firmom i przedsiębiorstwom".
Renata Ostolska
Dyrektor KZRSS "Społem"
"Rekomendujemy firmę Training Expert jako partnera świadczącego usługi na wysokim poziomie".
Arleta Wywijas
Dyrektor Twoja Energia (aktualnie Energa)

Pozostań w kontakcie z

Training Expert

  • 00-375 Warszawa, ul. Smolna 10/18,
  • office@trainingexpert.pl
  • (+48) 601-86-11-21